Update spelen in de zaal


Beste leden,

Vanaf 1 juli is het zover; we mogen weer in binnen sporthal Duyvesteyn badmintonnen. 

Tot aan de start van de schoolvakantie op 20 juli betekent dat de jeugdspelers als vanouds weer op maandagavond de trainingen kunnen volgen.

De recreanten kunnen dan weer op woensdagochtend (dames) en op dinsdag- en vrijdagavond spelen op de gebruikelijke tijdstippen.

Tijdens de schoolvakantie kan de jeugd op maandagavond blijven spelen en is er voor de leden vanaf 12 jaar evenals vorig jaar weer recreatief spelen op vrijdagavond vanaf 19.30 uur. In tegenstelling tot vorig jaar zal hier geen extra bijdrage gevraagd worden, maar kunnen alle leden gratis komen spelen.

De vrijdagavond zal in die periode evenals vorig jaar opengesteld worden voor niet leden. Zij kunnen tegen betaling van 3 euro meespelen.

Dit geldt voor de periode van de zomervakantie. Op 1 september start als alles goed blijft gaan weer het nieuwe seizoen. Op maandagavond start dan ook een nieuwe trainer Henk Kruik.

Voor het indelen op dinsdag- en vrijdagavond hebben we een nieuwe lijst gemaakt. De lijst staat op de website www.smashingmaasdam.nl onder de button ‘’Getapt Nieuws’’. Voor de vrijdagavonden op 17 en 24 juli zoeken we nog een indeler.  Kan je op die avonden indelen, neem dan contact op met Ger Lageweg op nummer 06-53753929, of stuur een email naar fam.lageweg@hetnet.nl.

Contributie

Vanaf 1 juli zal ook de maandelijkse inning van de contributie weer van start gaan, de eerste afschrijving zal rond de 25e plaatsvinden. 

Vriendelijke groet,

Bestuur BSM